Optima Group là gì?

Bạn thân mến!
Edunetwork là dự án giáo dục phát triển cực kỳ hiệu quả năm 2020. Và năm 2021 thì đã có thêm phiên bản mới với sự ưu việt hơn rất nhiều.
Khi chia sẻ về Edunetwork sẽ có Edunetwork Singapore và Edunetwork Việt Nam.
✅Edunetwork Việt Nam được mua bản quyền từ Edunetwork Singapore
– Trang chủ Edunetwork Việt Nam là Edunetwork.global
– Edunetwork Việt Nam hiện nay vẫn họat động bình thường , hoàn toàn không có lên tập đoàn và không hề thay đổi cơ chế. ( Không có hoa hồng trả ơn và không có bảo hiểm hoàn vốn. Chỉ đơn giản là mua khóa học và nếu thay hay thì chia sẻ lại cho người khác và nhận 80% hoa hồng )
✅Edunetwork của Singapore mới lên tập đoàn ( và có tên mới là Optima Group)
– Trang chủ Optima Group là Optimagroup.sg
– Tập đoàn Optima sẽ có cơ chế mới cũng như là bảo hiểm hoàn vốn. Quỹ Bảo Hiểm Asian chỉ hợp tác với tập đoàn Optima của Singapore, chứ không phải Edunetwork Việt Nam.
– Optima có hoa hồng trả ơn và có bảo hiểm hoàn vốn. Ngoài việc mua khóa học và nếu thay hay thì chia sẻ lại cho người khác và nhận 80% hoa hồng thì còn có nhiều lợi thế hơn nữa.
✅ Bài giới thiệu chi tiết về Optima Group – Edunetwork Singapore

Leave a Reply